REGULAMIN BIEGU RODZINNEGO - "MILA RODZINNA BIEGU NYSKIEGO"

20 kwietnia 2022

Regulamin - III MILA RODZINNA BIEGU NYSKIEGO.

I. Organizator:

1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GIM2" w Nysie

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

2. Fundacja "W działaniu" z siedzibą w Nysie

II. Cele:

1. Upowszechnianie i popularyzacja biegania jako czynnej i najprostszej formy wypoczynku.

2. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.

3. Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju.

4. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.

5. Propagowanie rywalizacji w duchu FairPlay i idei olimpijskich.

6. Promocja Gminy Nysa.

III. Termin, miejsce:

1. Bieg odbędzie się: 11 czerwca 2022 r., o godz. 18:00.

2. Długość trasy - 1500 m, w 100% nawierzchnia asfaltowa.

3. Start o godzinie 18:00 - linia startu "IX Biegu Nyskiego" ul. Sudeckiej na wysokości Hali Widowiskowo-Sportowej w Nysie,

4. Trasa wiedzie ulicami: ul. Sudecka w kierunku ul. Rodziewiczówny, obiegnięcie ronda na skrzyżowaniu ulic Rodziewiczówny z Mickiewicza i powrót ul. Rodziewiczówny a następnie skręt w lewo w ul. Sudecką.

5. Bieg odbędzie się przy całkowicie zamkniętym ruchu kołowym.

6. Limit czasu wynosi 30 minut, po tym czasie, uczestnicy, którzy nie ukończą rywalizacji, zobowiązani są do zejścia na chodnik z jedni asfaltowej.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, bez względu na wiek i płeć.

2. Warunkiem udziału w Biegu Rodzinnym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów "IX Biegu Nyskiego", działającego w dniach:

a) 10 czerwca 2022 r. - piątek, od godziny 15:00 - 18:00

b) 11 czerwca 2022 r. - sobota, od godziny 14:00 - 17:30

w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sudeckiej 23 w Nysie (HALA NYSA).

3. Udział w Biegu Rodzinnym "Mila Rodzinna Biegu Nyskiego" jest bezpłatny.

4. W celu weryfikacji, zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod świadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach sportowych.

6. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować w biegu pod warunkiem złożenia pisemnej zgody opiekuna na udział w imprezie w Biurze Zawodów podczas weryfikacji zawodników.

7. Wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej w Nysie, przy ul. Sudeckiej 23:

a) 10 czerwca 2022 r. - piątek, od godziny 15:00 - 18:00.

b) 11 czerwca 2022 r. - sobota, od godziny 14:00 - 17:30.

8. Wszelkie informacje o biegu można uzyskać drogą elektroniczną: biegnyski@gmail.com.

V. Klasyfikacja:

1. W biegu nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.

2. Bieg posiada formułę otwartą, liczy się uczestnictwo.

VI. Nagrody:

1. Organizator, nie przewiduje nagród finansowych ani rzeczowych w "Mili Rodzinnej Biegu Nyskiego",

VII. Postanowienia końcowe:

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Organizator zapewnia szatnie - przebieralnie w Hali Sportowo-Widowiskowej w Nysie oraz toalety, służby medyczne na starcie, trasie i mecie biegu.

3. Każdy uczestnik biegu musi posiadać dowód tożsamości celem okazania podczas weryfikacji.

4. Organizator, nie zapewnia ubezpieczenia indywidualnego dla uczestników zawodów.

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.