ZGŁOSZENIA NA VIII BIEG NYSKI - 13.06.2020

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:

Formularz rejestracyjny - VIII Bieg Nyski

Do dnia 31 maja (niedziela) 2020 r. lub w dniu 13 czerwca 2020 r. w biurze zwodów.

Lista zgłoszonych zawodników - VIII Bieg Nyski

Od 1 czerwca do 13 czerwca 2020 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

Wysokość opłaty startowej:

30 kwietnia (czwartek) 2020 r. wynosi: 40 złotych

W dniach od 1 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. wynosi: 50 złotych

W dniu zawodów (13.06.2020 r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc w biegu na 10 km wynosi 60 złotych.

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

W tytule wpłaty należy wpisać: "imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski 1977, Warszawa )

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

Zgłoszony zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty.

Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 30 kwietnia 2020 r. otrzymają w pakiecie okolicznościową koszulkę VIII Biegu Nyskiego.