ZGŁOSZENIA - III NOCNY, MIKOŁAJKOWY BIEG NYSKI

6 listopada 2023
o

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:

Zgłoszenie - III Nocny, Mikołajkowy Bieg Nyski

WYSOKOŚĆ OPŁATY STARTOWEJ WYNOSI:

a) do dnia: 24 listopada 2023 r., (piątek), wynosi: 25 PLN,

b) w dniach: od 25 listopada 2023 r., do 8 grudnia 2023 r., wynosi: 30 PLN,

c) w dniu zawodów (16 grudnia 2023 r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc wynosi: 35 PLN.

Wpisowe należy wpłacać na konto Organizatora:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GIM2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

W tytule wpłaty należy wpisać: "imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski 1977, Warszawa).

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa, oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość, (np. Jan Kowalski, 1977, Warszawa; Halina Nowak, 1991, Warszawa).

Za termin wpłaty przyjmuje się datę księgowania środków na koncie organizatora.

Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w terminie późniejszym.

Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Z opłaty startowej zwolni są Zawodnicy w kategorii K70 i M70.

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy o imieniu Mikołaj oraz Zawodnicy w kategorii "Student PANS w Nysie", po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej PANS w Nysie w Biurze Zawodów.