WIRTUALNY BIEG NYSKI - ZGŁOSZENIA

24 września 2020

Regulamin Wirtualnego Biegu Nyskiego.

1. Wirtualny Bieg Nyski, jest odpowiedzią na aktualną sytuację spowodowaną w Polsce, dotyczącą wprowadzenia obostrzeń co do ilości uczestników imprez sportowych na świeżym powietrzu. Uczestnictwo w tym Wyzwaniu ma charakter symboliczny.

2. Zawodnik zgłasza swój udział poprzez dokonaniu rejestracji na stronie: ZGŁOSZENIE - WIRUALNY BIEG NYSKI wraz z poprawnym dokonaniem płatności. Zgłoszenia w terminie od: 24 września 2020 - 6 listopada 2020.

3. Po dokonaniu rejestracji, każdy z zawodników może wgrać swój trening w formacie gpx, tcx - wówczas system sam automatycznie zweryfikuje jego trening, lub wpisać swój kilometraż załączając zrzut ekranu z odbytego treningu, z którego będzie można wyczytać minimum: datę treningu, dystans i czas.

4. Rywalizacja trwać będzie 1 dzień - tylko w dniu 11 listopada 2020 r.

5. Organizator nie przewiduje Kategorii Wiekowych.

6. Wpisowe za udział w Wyzwaniu wynosi:

- 20 zł w Polsce lub

- 65 zł poza terytorium Polski.

Opłata uwzględnia:

a) medal,

b) koszty wysyłki.

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie,

ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

W tytule wpłaty należy wpisać: "imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski 1977, Warszawa)

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

UWAGA: w przypadku podanie niewłaściwego adresu wysyłkowego - zawodnik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ponownej wysyłki.

7. Dodatkowo każdy z uczestników może dokupić, do dnia 10 października 2020:

- pamiątkową koszulkę w cenie 50 zł - rozmiar wybierany przy zgłoszeniu.

8. Zasady klasyfikacji końcowej:

Zawodnicy będą klasyfikowani na podstawie swoich wyników przesłanych do Organizatora, lub poprzez samodzielne ich dodanie w systemie.

9. Wysyłka medali nastąpi do 30 dni od zakończenia naszego wyzwania.

10. W przypadku wprowadzenia zakazu aktywności fizycznej na wolnym powietrzu termin wyzwania zostanie przeniesiony na inną datę.

11. Organizatorami wyzwania są Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "MUKS GIM2" Nysa, oraz Fundacja "W działaniu" w Nysie.