DO POBRANIA

29 listopada 2019

Do pobrania:

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego na Biegu Mikołajkowym.

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych zawodników niepełnoletnich na udział w Biegu Mikołajkowym.

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego na Biegu Nyskim.

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych dla zawodników niepełnoletnich na udział w Biegu Nyskim.

o