ZGŁOSZENIA NA X BIEG NYSKI - 10.06.2023 .

10 stycznia 2023
o

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:

Zgłoszenie - X Bieg Nyski

Do dnia 2 czerwca (piątek) 2023 r. lub w dniu 10 czerwca 2023 r. w biurze zawodów.

Lista zgłoszonych zawodników - X Bieg Nyski

Od 3 czerwca do 9 czerwca 2023 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

Wysokość opłaty startowej:

do dnia 31 marca 2023 r., wynosi:60 złotych

W dniach od 1 kwietnia 2023r. do 2 czerwca 2023 r. wynosi: 70 złotych

W dniu zawodów (10.06.2023 r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc w biegu na 10 km wynosi 80 złotych.

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

W tytule wpłaty należy wpisać: "imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski 1977, Warszawa )

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.

Opłata startowa zgłoszenia grupowego, (minimum 10 osób), wynosi za grupę 10-osobową:

a) 540 zł - do 31 marca 2023 r., (liczy się data księgowania na rachunku Organizatora),

b) 630 zł - do 5 maja 2023 r., (liczy się data księgowania na rachunku Organizatora).

W przypadku grupy większej niż 10 osób i nie przekraczającej 20 osób, opłata za każdego kolejnego Zawodnika, w zależności od terminu wpłaty wynosi odpowiednio:

a) 54 zł do 31 marca 2023 r.

b) 63 zł do 5 maja 2023 r.

Zgłoszenia grupowe, przyjmowane są do 5 maja 2023 r.

W przypadku zgłoszeń grupowych, (np. Firm, Klubów sportowych, Grup biegowych), wymagana jest indywidualna rejestracja każdego z Zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy Firmy, Klubu lub nazwy Grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt Kapitana Drużyny z Organizatorem, oraz przesłanie listy opłaconych Zawodników, drogą e-mailową na adres: biegnyski@gmail.com

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

Zgłoszony zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty.

Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

Uwaga!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 28 kwietnia 2023 r. otrzymają w pakiecie startowym oficjalny gadżet X Biegu Nyskiego. (koszulkę)

Faktury wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty środków na rachunek Organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną na adres e-mail: biegnyski@gmail.com prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.