ZGŁOSZENIA NA XI BIEG NYSKI - 08.06.2024 .

20 stycznia 2024
o

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:

Zgłoszenie - XI Bieg Nyski

Do dnia 31 maja (piątek) 2024 r. lub w dniu 8 czerwca 2024 r. w biurze zawodów.

Lista zgłoszonych zawodników - XI Bieg Nyski

Od 1 czerwca do 7 czerwca 2024 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

Wysokość opłaty startowej:

do dnia 31 marca 2024 r., wynosi:65 złotych

W dniach od 1 kwietnia 2024r. do 31 maja 2024 r. wynosi: 75 złotych

W dniu zawodów (08.06.2024 r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc w biegu na 10 km wynosi 85 złotych.

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gim 2" w Nysie ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa

Nr konta: 05 1750 0012 0000 0000 2504 2891

W tytule wpłaty należy wpisać: "imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski 1977, Warszawa )

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.

Opłata startowa zgłoszenia grupowego, (minimum 10 osób), wynosi za grupę 10-osobową:

a) 585 zł - do 31 marca 2024 r., (liczy się data księgowania na rachunku Organizatora),

b) 675 zł - do 1 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r., (liczy się data księgowania na rachunku Organizatora).

W przypadku grupy większej niż 10 osób i nie przekraczającej 20 osób, opłata za każdego kolejnego Zawodnika, w zależności od terminu wpłaty wynosi odpowiednio:

a) 58,50 zł do 31 marca 2024 r.

b) 67,50 zł do 30 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia grupowe, przyjmowane są do 30 kwietnia 2024 r.

W przypadku zgłoszeń grupowych, (np. Firm, Klubów sportowych, Grup biegowych), wymagana jest indywidualna rejestracja każdego z Zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy Firmy, Klubu lub nazwy Grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt Kapitana Drużyny z Organizatorem, oraz przesłanie listy opłaconych Zawodników, drogą e-mailową na adres: biegnyski@gmail.com

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.

Zgłoszony zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty.

Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

UWAGA!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 30 kwietnia 2024 r., (liczy się data księgowania na koncie Organizatora), otrzymają w pakiecie startowym oficjalny gadżet XI BIEGU NYSKIEGO - wysokiej jakości ręcznik szybkoschnący fullprint (150 cm x 80 cm).

Dodatkowo podczas zapisów poprzez formularz elektroniczny, Uczestnicy będą mogli dokupić okolicznościowe, wysokiej jakości skarpety do chodzenia na co dzień. Dodatkowa opłata za skarpety wynosi 25 PLN.

Faktury wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty środków na rachunek Organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną na adres e-mail: biegnyski@gmail.com prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.